Cyclooxygenase 2 silencing has no effects on oriented differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells
He Tian, Zhang Hai-ning, Xiang Jin-yu, Liu Xiang-ping, Deng Ji-hong, Wang Ying-zhen
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2014, (14): 2140 -2146 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2014.14.002