Human umbilical cord mesenchymal stem cells are induced in vitro to differentiate into fibroblasts
Yang Yi, Luo Xin, Jiang Xue-feng, Shuai Han-lin, Song Hong, Zhang Jing-li, Lan Jian-fa
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2014, (10): 1554 -1559 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2014.10.012