Involvement of miR-144-3p in Cbs+/- mouse hepatocyte autophagy induced by high-methionine diet
Sheng Siqi, Xie Lin, Zhao Xiangyu, Jiang Yideng, Wu Kai, Xiong Jiantuan, Yang Anning, Hao Yinju, Jiao Yun
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2024, (8): 1289 -1294 .  DOI: 10.12307/2024.201