Meta-analysis of risk factors associated with adjacent segment degeneration after lumbar posterior fusion
Zhang Tengfei, Wang Kun, Zhu Yanyu, Mei Wei, Wang Qingde
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (12): 1936 -1943 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3793