High fat and high sugar diet combined with streptozotocin to establish a rat model of type 2 diabetic osteoporosis
Tang Hui, Yao Zhihao, Luo Daowen, Peng Shuanglin, Yang Shuanglin, Wang Lang, Xiao Jingang
Chinese Journal of Tissue Engineering Research . 2021, (8): 1207 -1211 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.3048